Рада з питань судової реформи

Розділ 9. Удосконалення процесуального забезпечення справедливості і права на захист під час кримінального провадження

Чіткіше упорядкування елементів змагального та інквізиційного кримінальних процесів вимагає кращого забезпечення права на захист на стадіях досудового та судового провадження, професійнішої роботи зі свідками, створення зрозуміліших і більш прогнозованих процесуальних норм та відповідної практики, включаючи формальні стандарти доказування провини, визначення ризиків (при обранні міри запобіжного заходу), використання примусових заходів, конфіскації тощо.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

9.1 Забезпечення справедливого судового розгляду шляхом розроблення додаткових процесуальних гарантій для сторони захисту

9.1.1 Надання більших процесуальних повноважень стороні захисту на етапі досудового розслідування 1. Перегляд законодавства щодо ролі суду на етапі досудового розслідування РСУ, ВСУ, ВССУ (кримінальні справи), Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти

- Підвищено роль слідчого на етапі досудового розслідування для забезпечення ефективного практичного контролю за дотриманням законності проведення розслідування та попередження зловживань.

- Забезпечено чітке та послідовне право на захист; переглянуто повноваження сторони захисту на стадії досудового розслідування, включаючи можливість захисника вести власне розслідування та формалізувати докази.

- Встановлено чітку та передбачувану систему повідомлення про заходи, які можуть застосовуватися до сторони захисту в кримінальному провадженні.

- Встановлено чітку й передбачувану практику судів щодо застосування презумпції невинуватості та права на відмову від самообмови.

- Стандарти доказування для різних видів та стадій кримінального провадження формалізовано законодавчо та на практиці.

- Впроваджено різні стандарти доказування для доведення провини, підстав для порушення кримінального провадження, застосування, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визнання неосудним, використання спеціальних слідчих дій.

- Встановлено чітку й передбачувану практику щодо утримання під вартою за клопотанням прокурора, разом із визначенням видів застави залежно від ступеня ризику (втеча, змова, рецидив) та визначення різних стандартів доказування можливості відповідних ризиків.

- Домашній арешт та інші альтернативні види запобіжних заходів ефективно застосовуються на практиці і мають перевагу над застосуванням запобіжного заходу у вигляді триманням під вартою, що застосовується лише як крайній захід.

- Широко застосовується практика укладання угод із дотриманням принципів ефективності та справедливості.

- Закріплено практичні обмеження на використання примусових заходів з метою укладання угоди проти волі однієї зі сторін.

- Удосконалено нормативне регулювання порядку вручення особі повідомлення про підозру, оголошення особи в розшук, екстрадиції, накладення та зняття арешту з майна, тимчасового вилучення майна на стадії досудового слідства, порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підстав і процедури оскарження дій та бездіяльності в разі порушення порядку внесення відомостей до реєстру та в інших випадках.

2. Перегляд законодавства щодо права на захист і ролі адвоката на етапі досудового розслідування. Перегляд системи повідомлення (вручення повідомлення про підозру, обвинувачення, оголошення особи в розшук, екстрадиції, накладення та зняття арешту з майна, тимчасове вилучення майна на стадії досудового слідства тощо) НААУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти
3. Перегляд законодавства щодо обов’язку судів та державних установ дотримуватися принципу презумпції невинуватості та права відмовитися від самообмови РСУ, ВСУ, ВССУ (кримінальні справи), Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти
4. Перегляд законодавства щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вдосконалення регламентації умов утримання під вартою і інформування щодо них РСУ, ВСУ, ВССУ (кримінальні справи), прокуратура, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти
5. Перегляд законодавства системи контролю за використанням спеціальних слідчих дій стороною обвинувачення або судами, зокрема надання дозволу на проведення розвідувальних заходів і операцій під прикриттям РСУ, ВСУ, ВССУ (кримінальні справи), прокуратура, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти
6. Перегляд законодавства щодо ведення переговорів між сторонами судового процесу та укладання мирової угоди РСУ, прокуратура, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти
7. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та тренувальних модулів щодо ролі суддів, прокурорів і адвокатів на етапі досудового розслідування, застосування презумпції невинуватості та права відмовитися від самообмови, забезпечення законності попереднього затримання, використання спеціальних слідчих технік, укладання мирових угод тощо НШС, НАПУ, ЦПКА / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації
9.1.2 Надання більших процесуальних повноважень стороні захисту під час судового розгляду 1. Перегляд законодавства щодо оприлюднення та публічності судових слухань і рішень РСУ, ВСУ, ВСCУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, представлені нормативно правові документи

- Забезпечено ефективне використання на практиці інструментів електронного правосуддя для підвищення ефективності та справедливості провадження.

- Широко використовується аудіо- та відеофіксація допитів та судових засідань задля забезпечення права на захист.

- Широко використовуються відео-конференції.

- Впроваджено чітке та ефективне застосування на практиці поняття «громадського інтересу» щодо права на захист у кримінальному провадженні.

- Впроваджено зручний ефективний механізм контролю якості безоплатної правової допомоги з боку адвокатури та судів.

- Впроваджено зручне ефективне застосування вдосконалених прийомів збирання доказів із дотриманням принципу рівності сторін.

- Розширено перелік справ, що можуть розглядатися судом присяжних, забезпечено регулярне залучення суду присяжних, коли того вимагає ситуація.

- Забезпечено залучення суду присяжних до розгляду незначних кримінальних правопорушень (проступків).

- Заборонено спілкування судді з однією зі сторін справи без відома іншої(-их) поза межами розгляду справи.

- Забезпечено дотримання часових рамок для того, щоб сторона захисту мала достатньо можливостей підготуватися до розгляду справи.

- Забезпечено повне дотримання права сторони захисту збирати докази та мати рівну можливість роботи зі свідками.

2. Перегляд нормативно-правової бази щодо ефективного правового представництва в суді НААУ, РСУ, ВСУ, ВСCУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, представлені нормативно правові документи
3. Перегляд законодавства щодо роботи зі свідками та експертами, які беруть участь у справі РСУ, ВСУ, ВСCУ, прокуратура, НААУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, представлені нормативно правові документи
4. Перегляд законодавства щодо інституту суду присяжних. Початок загальнонаціонального пілотного проекту із впровадження інституту присяжних. РСУ, ВСУ, ВСCУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, представлені нормативно правові документи
5. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та тренувальних модулів щодо публічності кримінального провадження, здійснення ефективного правового представництва, роботи зі свідками та експертами, судочинства за участі суду присяжних і ролі його суддів НШС, НАПУ, ЦПКА / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації
9.1.3 Забезпечення більшої справедливості та права на захист при оскарженні судових рішень 1. Перегляд законодавства – у тому числі статутів, регламенту суду, судової практики та формалізованого принципу державного обвинувачення – щодо обсягу та процедури розгляду справ у 2-й та 3-й інстанції Суди, Прокуратура, НААУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Забезпечено реалізацію права сторони захисту (на противагу державному обвинуваченню) подавати апеляцію в кримінальному провадженні; сторона обвинувачення не має право оскаржувати виправдальний вирок суду присяжних; обвинувальний вирок суду присяжних підлягає перегляду лише за наявності порушень у провадженні (оскарження стороною захисту обвинувального вироку, впровадження критерію «безпеки присяжних») або у разі, коли після винесення вироку виникають нові, раніше невідомі, непереборні обставини.

- Усі аргументи державного обвинувачення включені до однієї, а не до кількох окремих скарг (поданих прокурором, який веде справу, старшим прокурором тощо).

- Впроваджено обов’язкові до виконання правила прокуратури щодо оскарження судових рішень; забезпечено чітке та передбачуване дотримання цих правил з боку прокурорів.

- Заборонено необґрунтоване (невмотивоване) продовження терміну подання апеляційної чи касаційної скарг будь-якою зі сторін.

- Розширені можливості для потерпілого брати участь у провадженні на етапі досудового розслідування та судового розгляду.

- Перекваліфікація та пом'якшення обвинувачень у апеляційному порядку можливі лише тоді, коли стороні захисту надається право просити перенесення засідання, а на апеляційному рівні існує абсолютна можливість оскарження.

- Запроваджено перевірку на «обґрунтованість» для всіх випадків застосування дискреції прокурора з приводу подальшого оскарження.

- Гарантовано інформування сторони захисту про проведення засідання (проте присутність підзахисного не є обов’язковою за умови, що присутнім є його адвокат).

- Гарантовано заходи для встановлення однозначної волі підзахисного щодо присутності на судових засіданнях (тест на «дійсну та однозначну» відмову).

- Гарантовано ефективне правове представництво у разі проведення відео-конференції.

- Стенограма судових засідань не може використовуватися для встановлення фактів під час апеляційного та касаційного розгляду, якщо вона оскаржується сторонами провадження.

- У разі скасування рішення нижчої інстанції, справа повертається на новий розгляд до суду нижчої ланки лише у виняткових випадках, коли її не може вирішити апеляційна чи касаційна інстанція, зокрема через серйозні процесуальні порушення на нижчому рівні.

2. Розробка, регулярне оновлення та поширення практичних посібників і тренувальних модулів з питань обсягу та процесуальних правил подання апеляційної та касаційної скарг, винесення рішень, підстав для оскарження, застосування суддівської чи прокурорської дискреції під час подання оскарження, тощо НСШ, НАПУ, тренінговий центр адвокатів / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації

Напрямок діяльності

9.2 Забезпечення справедливого судового розгляду шляхом розроблення додаткових процесуальних гарантій для потерпілих

9.2.1 Перегляд стандартів щодо участі потерпілих у кримінальному провадженні 1. Перегляд законодавства щодо прав та ролі потерпілих у кримінальному провадженні РСУ, ВСУ, ВСCУ, Прокуратура, НААУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, представлені нормативно правові документи

- Забезпечено повне дотримання процесуальних прав потерпілих, включаючи право вимагати проведення розслідування та вивчати свідчення, встановлюючи відтак справедливий баланс між слідчим і змагальним процесом.

- Забезпечено на практиці ефективну участь потерпілих на стадії досудового слідства (у тому числі розслідування щодо жорстокого поводження).

- Забезпечено надання відшкодування потерпілим через компенсаційні фонди за рахунок коштів, наданих особами, які скоїли злочин у разі, коли порушники виявлені, засуджені та мають можливість відшкодувати нанесені збитки.

- Забезпечено можливість надання та використання заяв потерпілого у судовому провадженні.

- Встановлено дорадчу роль свідчень потерпілих при вирішенні справи по суті.

- Інформаційні (консультативні) центри зобов’язані регулярно проводити інформаційну роботу та повідомляти про дострокове звільнення ув’язнених.

- Координатори по роботі з потерпілими надають їм соціальну та психологічну підтримку.

2. Забезпечення належного функціонування інформаційних (консультаційних) центрів для потерпілих. Створення посади координатора по роботі з потерпілими РСУ, ВСУ, ВСCУ, Прокуратура, НААУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, підписані контракти, розроблені описи посадових обов'язків, плани розміщення, проведені тренінги
3. Забезпечення належного функціонування компенсаційних фондів для потерпілих РСУ, ВСУ, ВСCУ, Прокуратура, НААУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, представлені нормативно правові документи
4. Розробка, поширення та регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів щодо ролі потерпілих у кримінальному провадженні НШС, НАПУ, ЦПКА / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 8 – 11

 1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених у рамках системи управління ефективністю Прокуратури або зовнішніми спостерігачами) свідчить про зростання суспільної довіри до Прокуратури зокрема і/або до кримінальної юстиції в цілому (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р.- зростання на 25%).
 2. Проведення моніторингового контролю кримінальних проваджень зовнішніми спостерігачами свідчить про підвищення рівня справедливості у судовому провадженні (дата початку: 2015 р.).
 3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ у кримінальних провадженнях (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
 4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ ЄСПЛ, що встановлюють розбіжності практики українських судів у застосуванні національного законодавства або недостатню незалежність і неупередженість суду, недостатню справедливість кримінального провадження й дотримання права на захист, недотримання вимоги «розумного терміну» (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р).
 5. Покращення показника реалізації спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (вихідні дані: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені, наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%.
 6. Щорічне зменшення на 20% даних КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України в кримінальному провадженні (дата початку: 2015 р.).
 7. Щорічне зростання на 5% випадків застосування домашнього арешту, електронного спостереження та інших форм альтернативної застави як складової частини системи попереднього ув’язнення (дата початку: згідно публікації щорічної статистики з відповідного питання).
 8. Щорічне зменшення на 5% загальної тривалості кримінальних проваджень (з моменту пред’явлення обвинувачення до винесення остаточного рішення) (дата початку: 2014 р.; відповідно до середньої тривалості минулого року).
 9. Розроблено індивідуальні плани відбування покарань (вихідні дані: частина кількості відповідних справ у визначений період часу; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 20% справ; очікуваний результат на 2018 р.- 30%; очікуваний результат на 2020 р.- 40%).
 10. Розроблено досудові звіти (вихідні дані: частина кількості відповідних справ у визначений період часу; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 20% справ; очікуваний результат на 2018 р.- 30%; очікуваний результат на 2020 р.- 40% ).
 11. Робота надається принаймні 50% усіх ув’язнених (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого (напр., неповнолітні, жінки тощо).
 12. Принаймні 20% правопорушників залучені до професійно-навчального процесу (ПНП) або до інших навчальних та реабілітаційних програм (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого).
 13. Щорічне зменшенні на 5% випадків повторного скоєння протиправних дій порушниками, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого (напр., неповнолітні, жінки тощо).
 14. Покращиться рейтинг України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю покращень у судовій системі, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!