Рада з питань судової реформи

Розділ 12. Забезпечення належної координації та фінансування органів судоустрою, судочинства та суміжних правових іститутів. ЗАбезпечення єдності інформаційної системи

Основою здійснення реформи в цілому є стратегічне планування, координація секторальних реформ, аналіз та дослідження зацікавлених сторін судової системи. Стратегія передбачає кроки для проведення аналізу розбіжностей у законодавстві, оцінки наслідків і механізмів наближення до законодавства ЄС, а також вирішення питання відсутності взаємосумісності та інтеграції різних інформаційних систем у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів. Координація реформ на центральному рівні необхідна для впровадження ефективнішої взаємодії між органами державної влади, громадськими організаціями та суспільством.

Розробка механізму координації реформ на інституційному та регіональному рівнях є основою для впровадження стратегічного планування функціональних можливостей судової влади, прокуратури, адвокатури, нотаріату, органів надання безоплатної правової допомоги та інших пов’язаних інституцій.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

12.1 Вдосконалення механізму розробки та координації через покращення стратегічного планування і нормотворчості органів судової системи та суміжних інститутів

12.1.1 Розробка механізму координації реформ на центральному рівні 1. Забезпечення належного функціонування Ради з питань судової реформи, яка бере участь у затвердженні всіх ініціатив, пов’язаних із судовою системою та суміжними інститутами Рада з питань судової реформи, Мін’юст, робочі групи / Прийняті рішення, підготовані звіти, проведені тренінги

- Рада з питань судової реформи діє як частина механізму координації реформ на центральному рівні.

- Робочі групи, Мін’юст діють як частина механізму координації реформ на центральному функціональному рівні.

- Спеціальні підрозділи зі стратегічного планування (постійні комітети, відділи, персонал тощо) незалежних установ галузі (судової влади, прокуратури, адвокатури, виконавчої служби) діють як частина механізму координації реформування сектору юстиції на місцевому/регіональному рівні.

- Впроваджено регулярний зв’язок та налагоджено взаємодію між політикоутворюючим/оперативним і центральним/місцевими рівнями механізму координації реформування.

- Кожен незалежний орган галузі надає щорічні звіти і регулярні конструктивні пропозиції для розробки стратегічних та законодавчих ініціатив.

- Забезпечено використання наукового підходу щодо будь яких стратегічних чи нормотворчих ініціатив.

- У ході розробки та перегляду реалізації всіх стратегічних напрямків галузі, застосовуються комплексні якісні та кількісні методики моніторингу та оцінювання.

- Визначено чітку роль Мін’юсту як відповідального органу, який формує державну політику з питань бюджетного та стратегічного планування розвитку галузі.

- Здійснюється регулярне залучення експертів з фінансового планування для допомоги персоналу Мін’юсту, який займається стратегічним плануванням і аналітико-дослідницькою діяльністю.

- Опрацьовуються періодичні звіти про хід реалізації Стратегії, із зазначенням основних етапів реалізації та показників ефективності, вносяться зміни в проекти бюджетів відповідних органів влади.

- Внутрішні й зовнішні механізми контролю та оглядові звіти засвідчують задовільний рівень реалізації кожного розділу Стратегії та відповідних відомчих планів стратегічного розвитку.

- Забезпечено поступове скорочення кількості і розширення обсягів підготовчих кроків у розробці законодавства з метою зменшення «законодавчої інфляції».

- Затверджено середньо- і довготермінові перспективи реалізації всіх нормотворчих ініціатив, попередньо узгоджених з основними відомчими або секторальними стратегіями, що виступають у ролі попереднього фільтру для всіх законодавчих новел.

- Посилено аналітико-дослідницькі можливості для доповнення практичних посібників з проблемних аспектів тлумачення окремих частин законодавства для досягнення збалансованості між законами та підзаконними актами.

- Забезпечено регулярне використання методики оцінки наслідків та аналізу розбіжностей у всіх ініціативах з розробки політики діяльності та нормотворчості; усвідомлення і передбачення нормативних і бюджетних наслідків будь-яких законодавчих дій.

- Посилено взаємосумісність та запроваджено механізм координації інформаційних систем галузі.

- Укладені договори про державно-приватні партнерства з метою забезпечення інформаційних послуг зовнішніми постачальниками.

2. Забезпечення належного функціонування Робочих груп при Раді з питань судової реформи, залучених до розробки, моніторингу та оцінки всіх ініціатив
3. Залучення до Мін’юсту фахового персоналу з питань стратегічного планування та нормотворчості Мін’юст / Прийняті рішення, підготовані контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги
4. Підписання угод між Мін’юстом і вищими навчальними закладами щодо проведення прикладних досліджень в галузі права Мін’юст, ВНЗ / підписані меморандуми про взаєморозуміння, прийняті рішення, підготовлені звіти
5. Регулярна підготовка дослідницьких та аналітичних матеріалів, які визначають розбіжності між чинним законодавством і практичним його застосуванням Мін’юст, ВНЗ / Зроблені публікації, підготовані звіти
6. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань стратегічного планування та нормотворчості, а також з питань усіх глобальних ініціатив Мін’юст / Прийняті рішення, зроблені публікації
7. Періодичний перегляд Стратегії на основі звітів про реалізацію реформ Рада з питань судової реформи, Мін’юст / Підготовані звіти, прийняті рішення, підготовані звіти
8. Формування секторальних планів витрат на основі показників не фінансового характеру, прив’язаних до відомчих стратегічних планів розвитку, підсекторальних (служба пробації, пенітенціарна служба тощо) та секторальних стратегій і планів дій Мін’юст / Прийняті рішення, підготовані звіти
9. Складання й опублікування Річних звітів Мін’юст / Прийняті рішення, підготовані звіти
12.1.2 Розробка механізму координації реформ галузі на локальному/регіональному рівні 1. Забезпечення належного функціонування постійних комітетів з питань стратегічного планування та розробки нормативно-правових актів при кожній незалежній установ (судова влада, прокуратура, адвокатура, виконавча служба, нотаріат) РСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ, орган самоврядування прокурорів/ГПУ, РАУ / Прийняті рішення, підготовані звіти
2. Залучення фахового персоналу до кожного органу галузі для здійснення стратегічного планування та нормотворчої діяльності РСУ, орган самоврядування прокурорів /ГПУ, РАУ / Прийняті рішення, підготовані описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги
3. Укладання угод про співпрацю між незалежними установами галузі та вищими навчальними закладами для проведення досліджень у законодавстві та практиці з метою розробки нових ініціатив НШС, РСУ, орган самоврядування прокурорів /ГПУ, РАУ, ВНЗ / Підписані меморандуми про взаєморозуміння, прийняті рішення, підготовані звіти
4. Регулярна підготовка дослідницьких та аналітичних матеріалів, які визначають розбіжності між чинним законодавством і практикою та надають рекомендації щодо їх усунення НШС, РСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ, орган самоврядування прокурорів /ГПУ, РАУ, ВНЗ / Зроблені публікації, підготовані звіти
5. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань стратегічного планування та нормотворчості, а також з питань усіх глобальних ініціатив, пов’язаних із реформуванням галузі НШС, РСУ, орган самоврядування прокурорів/ГПУ, РАУ / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації
6. Періодичний перегляд відомчих планів стратегічного розвитку, планів дій та інших стратегічних документів на основі звітів про реалізацію реформ НШС, РСУ, орган самоврядування прокурорів /ГПУ, РАУ / Прийняті рішення, підготовані звіти
7. Складання та опублікування кожною незалежною установою судової системи та суміжних інститутів Річного звіту РСУ, орган самоврядування прокурорів /ГПУ, РАУ / Прийняті рішення, підготовані звіти

Напрямок діяльності

12.2 Розширення співпраці з європейськими та міжнародними партнерами

12.2.1 Розробка механізму міжнародної співпраці

1. Залучення до органів влади фахового персоналу для роботи з наближення відповідної нормативно-правової бази до європейських стандартів.

Забезпечення зобов’язання суб’єктів галузі використовувати аналіз розбіжностей та оцінювання впливу законодавства ЄС та європейських стандартів на всі нормотворчі ініціативи

Мін’юст, ДПтС, ГПУ/ Прийняті рішення, підготовані контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги

- Посилено партнерські відносини між Радою з питань судової реформи, Мін’юстом, іншими установами галузі та громадськими організаціями, ВНЗ для приведення національного законодавства та практики у відповідність з Угодою про асоціацію Україна -ЄС, а також із стандартами ЄС.

- Розширено можливості взаємного надання правової допомоги в кримінальних, цивільних і адміністративних справах відповідно до угод з ЄС, Радою Європи та Конвенцій, завдяки існуванню спеціального персоналу, норм та методик.

- Посилено координацію та співпрацю з Європейським Союзом, що допомогло Уряду дотримуватися вимог Угоди про асоціацію та нормативно-правової бази ЄС у матеріальному публічному (адміністративному), приватному і кримінальному законодавстві з особливим наголосом на захист приватного життя/доступ до інформації, право власності, корпоративне право, боротьбу з організованою злочинністю, системні антикорупційні реформи.

2. Забезпечення належного функціонування контактного центру в Європейській судовій мережі Мін’юст / Прийняті рішення, меморандуми, звіти
3. Підписання угоди та річного плану дій з Євроюстом, проведення регулярного моніторингу його реалізації Мін’юст, ГПУ / Прийняті рішення, меморандуми, звіти
4. Забезпечення регулярного переговорного процесу щодо підписання та перегляду чинних двосторонніх угод про співпрацю між Україною та державами-членами ЄС в галузі Мін’юст, ГПУ / Прийняті рішення, меморандуми, звіти

Напрямок діяльності

12.3. Покращення електронного правосуддя через підвищення сумісності та координації діяльності усіх суб’єктів сфери судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів

12.3.1 Вдосконалення управління та взаємосумісності інформаційних систем судів, прокуратури, Мін’юсту, КЦБПД, пенітенціарної служби та інших органів 1. Розробка, впровадження та регулярний перегляд планів автоматизації судів, прокуратури, Мін’юсту, КЦБПД, пенітенціарної служби та інших органів РСУ, ВРЮ, ДСА Мін’юст, КЦБПД, ГПУ, ДПтС, КВІ/ Прийняті рішення, підготовані звіти

- Судову систему та інші суміжні інституції забезпечено апаратною інфраструктурою (у тому числі мережевим обладнання) та програмним забезпеченням, яке дозволяє виконувати поставлені завдання та цілі на належному рівні.

- Розроблено основні та допоміжні програмні рішення на основі сучасних технологій, аналітичної обробки великого об’єму даних, оптимізації пошукових систем, центральних і локальних реєстрів даних, класифікаторів, веб-сайтів із центральним розміщенням серверів з можливістю редагування на локальному рівні.

- Мін’юст визначено головним координатором функціонування загальної інформаційної системи між усіма суб’єктами галузі та користувачами.

- Більшість інформаційно-технічних послуг надаються зовнішніми постачальниками на основі договорів про сервісне обслуговування.

- Створені взаємосумісні інформаційні системи між органами судової системи та іншими державними/недержавними суб’єктами на основі Стандартів мережевої сумісності ЄС (EU Interoperability Framework) та вимог щодо захисту.

- Повністю автоматизована система управління та відстеження справ (до їх розгляду вищими інстанціями), належним чином функціонує система електронних повідомлень, автоматизованого розподілу справ, аудіо та відео фіксації судових засідань, база даних судової практики та база нормативно-правових актів.

- Забезпечено функціонування зручних для користувачів веб-сайтів органів сфери судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів та підвищено їх відвідуваність.

- Забезпечено можливість дистанційної роботи в інформаційних системах.

- Забезпечено електронний документообіг в усіх органах сфери судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів.

- Органи суддівського, адвокатського, прокурорського самоврядування ефективно використовують інформаційні системи на практиці для утвердження принципів незалежності, підзвітності та професійності.

- Запроваджено інструменти «електронного правосуддя», що дозволяє користувачам звертатися до суду, сплачувати судовий збір, брати участь у провадженнях та отримувати необхідну інформацію та документи електронними засобами.

- Забезпечено функціонування автоматичної системи зворотного зв’язку оцінки якості послуг з боку користувачів.

2. Підписання та виконання договорів про сервісне обслуговування РСУ, ВРЮ, ДСА Мін’юст, ГПУ, ДПтС, КВІ / Прийняті рішення, укладені меморандуми про взаєморозуміння, підготовані звіти
3. Створення та забезпечення належного функціонування гарячих ліній та відділів підтримки користувачів на регіональному та загальнонаціональному рівнях РСУ, ВРЮ, ДСА Мін’юст, ГПУ, ДПтС, КВІ / Прийняті рішення, встановлене апаратне та програмне забезпечення, проведені тренінги, розроблені та опубліковані посібники, підготовані аналітичні звіти
4. Створення функціональної інформаційної системи адміністрування для централізованого контролю усіх питань, пов’язаних з управлінням та співпрацею систем судів, прокуратури, Мін’юсту, КЦБПД, пенітенціарної служби та інших органів. Створення спеціального програмного забезпечення для управління кадрами та ефективного використання внутрішніх електронних каналів комунікації в судовій системі РСУ, ВРЮ, ДСА Мін’юст, ГПУ, ДПтС, КВІ / Прийняті рішення, укладені меморандуми про взаєморозуміння, підготовані техніко-економічне обґрунтування, генеральні плани реалізації, встановлене апаратне та програмне забезпечення, проведені тренінги, розроблені та опубліковані посібники, підготовані аналітичні звіти
5. Впровадження та ефективне використання каналів електронної комунікації між державними та недержавними суб’єктами РСУ, ВРЮ, ДСА Мін’юст, ГПУ, ДПтС, КВІ / Прийняті рішення, встановлене апаратне та програмне забезпечення, проведені тренінги, розроблені та опубліковані посібники, підготовані аналітичні звіти
6. Забезпечення належного функціонування систем електронного розподілу справ у всіх органах РСУ, ВРЮ, ДСА, РАУ, ПСВ, Мін’юст, ГПУ, ДПтС, КВІ / Прийняті рішення, встановлене апаратне та програмне забезпечення, проведені тренінги, розроблені та опубліковані посібники, підготовані аналітичні звіти
7. Розроблення правил та стандартів закупівлі технічного обладнання та послуг РСУ, ВРЮ, ДСА Мін’юст, ГПУ, ДПтС, КВІ / Прийняті рішення, підготовані публікації

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЛЯ РОЗДІЛУ 12

  1. Внутрішні та зовнішні (громадські організації, міжнародні зацікавлені суб’єкти) констатують задовільний рівень впровадження Плану дій (дата початку: 2015 р.).
  2. Щорічне зростання на 5% задоволених взаємних правових запитів до України від інших країн і міжнародних організацій (дата початку: 2015 р.; цілі необхідно розділити відповідно до типу провадження, країни, організації (Європол, Інтерпол, Євроюст тощо).
  3. Щорічне зростання на 5% задоволених взаємних правових запитів від України до інших країн і міжнародних організацій (дата початку: 2015 р.; цілі необхідно розділити відповідно до типу провадження, країни, організації (Європол, Інтерпол, Євроюст тощо).
  4. Покращиться рейтинг України у відповідних міжнародних рейтингах, пов’язаних із ефективністю покращень у судовій системі, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
  5. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, зафіксовані у звітах ЄС та двосторонніх політичних документах, як то у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015 р.)
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!