Рада з питань судової реформи

Виконання судових рішень

Внесення змін до законодавства щодо виконання судових рішень стане ще одним кроком в реалізації судової реформи. Законопроекти щодо реформування системи виконання судових рішень та рішень інших органів спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень, та забезпечення належної реалізації завершальної стадії судового розгляду.

Законопроекти були розроблені спільно народними депутатами, експертами Міністерства юстиції України та членами Ради з питань судової реформи, яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, з метою комплексного реформування сфери виконання судових рішень і рішень інших органів та на виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України № 276 від 20 травня 2015 року.

Законопроекти «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» передбачають впровадження комбінованої системи виконання рішень шляхом модернізації служби державних виконавців та запровадження інституту приватних виконавців, що є новелою в українському законодавстві, визначають основи організації та діяльності з примусового виконання рішень державними та приватними виконавцями, їх завдання та правовий статус тощо. Крім того, проектом закону про внесення зміни до Податкового кодексу України передбачено  закріплення податкового статусу приватних виконавців як нової категорії платників податків, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 

Також впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особи права на справедливий суд, оскільки виконання судового рішення є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Законопроекти передбачають:

1) запровадження змішаної системи примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, що дозволить:

 • забезпечити здорове конкурентне середовище у сфері примусового виконання рішень;
 • створити додаткові робочі місця у приватному секторі (приватні виконавці, їх помічники);
 • передбачити ефективні механізми мотивації праці державних та приватних виконавців та їх зацікавленість у позитивному результаті виконання рішень;
 • знизити навантаження на органи державної виконавчої служби за рахунок виконання окремих категорій рішень приватними виконавцями. Наведене в свою чергу дозволить підвищити ефективність виконання рішень на користь держави та як наслідок – наповнення державного бюджету.
 • після створення розгалуженої системи приватних виконавців може бути зменшена кількість державних виконавців, що в свою чергу знизить витрати державного бюджету на утримання органів державної виконавчої служби;

2) встановлення максимально коротких та чітко визначених строків вчинення всіх виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень, що забезпечить право стягувача на ефективне виконання судового рішення протягом розумного строку як невід’ємної частини права на справедливий суд, що, в свою чергу, дозволить знизити кількість скарг, поданих до Європейського суду з прав людини у зв’язку з тривалим невиконанням рішень національних судів та зменшити видатки державного бюджету, пов’язані з виплатами за рішеннями Європейського суду з прав людини за рахунок бюджетних коштів;

3) забезпечення прозорості та відкритості процедури виконавчого провадження та максимальної зручності для доступу до процедури виконавчого провадження сторін цього процесу, що передбачає:

 • встановлення обов’язку виконавців здійснювати повну фіксацію всіх виконавчих дій та процесуальних рішень в автоматизованій системі виконавчого провадження;
 • спрощення порядку отримання сторонами інформації про виконавче провадження – як безпосередньо з автоматизованої системи виконавчого провадження, так і за допомогою електронних сервісів;
 • скорочення підстав для відмови у прийнятті виконавчого документа на виконання тощо;

4) створення умов для ефективного звернення стягнення на майно боржників, що передбачає:

 • запровадження Єдиного реєстру боржників для оперативного інформування бізнесу щодо платоспроможності контрагентів;
 • створення електронної взаємодії з органами, які здійснюють реєстрацію прав, та направлення постанов про арешт коштів та платіжних вимог до банківських установ у електронній формі та як наслідок істотно пришвидшення пошуку майна боржників;
 • встановлення можливості звернення стягнення не лише на майно та кошти боржників, а й на майнові права (корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності тощо);
 • можливості реалізації земельних ділянок в процедурі виконавчого провадження шляхом їх продажу на електронних торгах;
 • запровадження єдиних підходів щодо реалізації майна боржників на електронних торгах, в тому числі іпотечним майном та майном, яке перебуває в заставі;

5) усунення корупційних ризиків при здійсненні процедури виконавчого провадження за рахунок:

 • оптимізації процедури оцінки, виведення виконавця з процедури уцінки майна та встановлення у законі розмірів уцінки майна, що в подальшому дозволить скороти строки реалізації майна боржника;

6) посилення відповідальності боржника, підвищення розмірів штрафів, які накладаються виконавцем, посилення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів тощо.

Крім того, прийняття зазанчених законопроектів забезпечить виконання Україною зобов’язання перед Міжнародним Валютним Фондом (п. «d» пар. 35 Меморандуму про Економічну і Фінансову Політику) щодо підвищення ефективності примусового виконання рішень судів за рахунок впровадження інституту приватних виконавців. 

14 серпня 2015 року Президент України Петро Порошенко вніс зазначені законопроекти на розгляд Верховної Ради України. 

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!