Рада з питань судової реформи

Адвокатура та безоплатна правова допомога

Внесення змін до законодавство про адвокатуру та безоплатну правову допомогу є важливими кроком судової реформи, адже посилення гарантій здійснення адвокатами своєї діяльності та забезпечення доступності безоплатної правової допомоги є основою реалізації принципу достпуності правосуддя та забезпечення права кожного на справедливий суд. 

Задля напрацювання змін за вказаним напрямком при Раді з питань судової реформи працює Робоча група з реформування законодавства про адвокатуру та безоплатну правову допомогу.  

Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів передбачено вирішення через внесення змін до чинного законодавства України наступних питань: 

 • визначення видів правової допомоги, які можуть здійснюватися лише адвокатом, що дасть змогу підвищити якість надання правової допомоги та якість здійснення правосудця в цілому, не обмежуючи при цьому учасників судового процесу у праві на доступ до правосуддя;
 • зміцнення на інституційному рівні Національної асоціації адвокатів України для забезпечення належної професійної діяльності адвокатури, управління юридичними професіями та представництва колективних інтересів адвокатів;
 • забезпечення балансу повноважень органів адвокатського самоврядування, у тому числі кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; удосконалення системи підзвітності органів адвокатського самоврядування, посилення відповідальності їх членів;
 • підвищення вимог до здійснення адвокатської діяльності, зокрема посилення професійних та морально-етичних вимог до осіб, які мають намір отримати статус адвоката, та дисциплінарного контролю професії; уточнення підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, удосконалення правил дисциплінарного провадження щодо адвоката, диференціювання видів санкцій, які можуть бути застосовані до адвоката;
 • удосконалення процедур складення кваліфікаційного іспиту, проходження стажування; удосконалення інституту помічника адвоката;
 • удосконалення порядку підвищення кваліфікації адвокатів;
 • удосконалення правового регулювання професійних прав та обов'язків адвокатів, гарантій здійснення адвокатської діяльності; упровадження ефективних механізмів притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення гарантій незалежності адвокатів; посилення гарантій захисту адвокатської таємниці;
 • удосконалення соціально-економічних, фінансових та оперативних умов здійснення правової діяльності завдяки впровадженню системи страхування професійної цивільної відповідальності адвокатів, а також надання адвокатам права застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
 • посилення управління інформаційними системами для більшої участі адвокатів у наданні послуг "електронного правосуддя";
 • спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги через удосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та їх дотримання; розширення можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, у тому числі у регіонах, на більш високому рівні;
 • забезпечення належного фінансування системи надання безоплатної правової допомоги як з державного бюджету, так і з приватних джерел.

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!