Рада з питань судової реформи
Стратегія План дiй Розділ 1

Забезпечення незалежності, безсторонності та неупередженості суддів. Оптимізация суддівського врядування та системи кар’єрного просування суддів

Розділ 2

Підвищення професійного рівня суддів

Розділ 3

Підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності

Розділ 4

Підвищеня ефективності правосуддя та оптимізація повноважень суддів різних юрисдикцій

Розділ 5

Зростання прозорості та відкритості правосуддя

Розділ 6

Посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності, забезпечення доступності безоплатної правової допомоги

Розділ 7

Реорганізація системи виконання судових рішень та підвищеня ефективності виконавчого провадження

Розділ 8

Приведення повноважень та діяльності органів прокуратури до європейських стандартів

Розділ 9

Удосконалення процесуального забезпечення справедливості і права на захист під час кримінального провадження

Розділ 10

Підвищення рівня ефективності роботи судових та правоохоронних органів в боротьбі з організованою злочинністю та випадками корупції

Розділ 11

Підвищення ефективності попередження злочинів і реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань

Розділ 12

Забезпечення належної координації та фінансування органів судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів. Забезпечення єдності інформаційної системи

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!