Рада з питань судової реформи

Венеціанська комісія позитивно оцінила Закон «Про забезпечення права на справедливий суд»

Венеціанська комісія позитивно оцінила Закон «Про забезпечення права на справедливий суд»

20 березня цього року відбулося засідання Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), на якому, серед інших питань, обговорювалися питання законодавства України про люстрацію та останні законодавчі зміни щодо судової реформи.

У висновку, підготовленому експертами Венеціанської комісії, була надана позитивна оцінка нещодавно прийнятому Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд».

Зокрема, експертами Венеціанської комісії було зазначено: «Загалом Закон є логічним, добре побудованим і таким, що слідує попереднім рекомендаціям Венеціанської комісії у багатьох питаннях. Посилення ролі Верховного суду як гаранта єдності судової практики, наголос на формальному характері ролі Президента в призначенні суддів на початковий термін, запровадження переліку підстав для відповідальності за «порушення присяги» для виключення надмірно широкої дискреції дисциплінарних органів, запровадження шкали санкцій щодо дисциплінарної відповідальності, яка дозволяє застосовувати санкції пропорційно, та детальні положення про кваліфікаційне оцінювання суддів перед призначенням безстроково або підвищенням є прикладами позитивних змін, запроваджених в Законі».

Також у висновку експерти схвалили вдосконалення порядку формування Вищої ради юстиції та процедури призначення суддів на посаду, яка запроваджує «хороші гарантії для запобігання фаворитизму, непотизму та корупції».

Разом з цим, експертами Венеціанської комісії було обґрунтовано наголошено на тому, що ряд важливих питань залишаються та потребують вирішення шляхом, перш за все, внесення змін до Конституції. До цих питань відносяться:

- виключення ролі Верховної Ради з процесу призначення суддів безстроково та звільнення суддів;

- зміна складу Вищої ради юстиції таким чином, щоб значна частина або більшість членів становили судді, обрані суддями;

- скасування повноважень Верховної Ради в питанні зняття суддівського імунітету;

- виключення з Конституції повноважень Президента утворювати та ліквідувати суди, що має, скоріше, вирішуватися законом.

Також експерти Венеціанської комісії звернули увагу на те, що на рівні закону можуть бути вдосконалені положення про переведення суддів без конкурсу у випадку реорганізації або ліквідації судів, використання мов у судовому процесі. У питанні процедури кваліфікаційного оцінювання суддів для підтвердження їх здатності відправляти правосуддя, експерти, відмітивши наявні підстави запровадження такої процедури, звернули увагу на важливість дотримання принципу незалежності суддів при її реалізації, та забезпечення відповідності наслідків непроходження цієї процедури європейським стандартам.

Експерти Венеціанської комісії привітали створення Президентом України Конституційної Комісії, яка має напрацювати зміни до Основного закону, та висловили свою готовність надавати подальшу підтримку українській владі у вдосконаленні положень законодавства та Конституції, які стосуються судоустрою та статусу суддів.

Коментуючи висновки Венеціанської комісії, Заступник Глави Адміністрації Президента та Координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов зазначив: «Ми вдячні експертам Венеціанської комісії за врахування нагальності вирішення питань в українській судовій системі та надання висновків щодо Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» в такий короткий термін. Ми будемо враховувати надані рекомендації при подальшій розробці змін до Конституції України та реформуванні системи судоустрою і судочинства задля її відповідності європейським стандартам».

Довідка.

Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» був прийнятий Верховною Радою України 12 лютого 2015 року, підписаний Президентом та опублікований 26 лютого 2015 року. Основні положення Закону «Про забезпечення права на справедливий суд» вступають в силу 29 березня 2015 року. Положення Закону щодо формування нового складу Вищої ради юстиції вже працюють. Відповідно до зазначених положень, нові члени Вищої ради юстиції мають бути обрані або призначені не пізніше 28 квітня 2015 року.

Закон спрямований на очищення суддівського корпусу, підвищення відповідальності суддів, спрощення доступу громадян до правосуддя, посилення дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення кожному громадянину можливості звернутися до суду і отримати справедливе та законне судове рішення.

Закон передбачає проведення кваліфікаційного оцінювання всіх суддів шляхом складання іспиту і перевірки на дотримання норм антикорупційного законодавства та запроваджує інститут суддівського досьє, в якому буде зберігатися повна інформація щодо професійної діяльності кожного конкретного судді. Відповідно до Закону, кар’єра кожного судді залежатиме від його професійних якостей, відповідності морально-етичним критеріям та вимогам антикорупційного законодавства.

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!